to JBP Home Site

 

 

 
ดื่มนํ้าช่วยขับให้สมองไหลแล่นอย่าให้เด็กต้องขาดแคลนนํ้ากิน

พบความสำคัญของน้ำดื่ม มีส่วนทำให้เด็กนักเรียนสมองทึบเพราะขาดน้ำ ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายแปรปรวน และยังมีผลร้ายทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอีกด้วย


นักการสุขาภิบาลของอังกฤษได้เผยว่า ได้มีการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนที่ไม่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ จะเรียนสู้เพื่อนนักเรียนที่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ อย่างตามคำแนะนำถึงวันละ 8 แก้วไม่ได้ ดร.มาร์ติน ไชเวเกอร์ อธิบายต่อไปว่า "เพราะการทำงานของสมองของเรา ล้วนต้องเกี่ยวกับประสาททั้งสิ้น ซึ่งต้องใช้ปฏิกิริยาทางเคมี แต่มันจะไม่ค่อยทำงานเมื่อขาดน้ำ"


เขาบอกต่อไปว่า "เด็กนักเรียนที่ไม่มีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ จะเรียนไม่ได้ดี ทั้งผู้ที่อดน้ำสมัยเด็ก ยังอาจจะเกิดมีปัญหาสุขภาพอย่างหนักเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอีกด้วย เมื่อเด็กไม่ได้ดื่มน้ำให้พอ จะทำให้ระบบเอนไซม์อันซับซ้อนของร่างกายชักรวน เด็กที่ดื่มน้ำน้อย เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ยังอาจจะมีปัญหาสุขภาพระยะยาวหลายอย่าง เกิดเป็นโรคเป็นภัยขึ้น อย่างเช่นโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย".


ไทยรัฐ

Back

KNOWLEDGE BASE

Health News

Nanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok