to JBP Home Site

 

 

 
เดชทารกในครรภ์มารดาลิขิตชีวิตตอนโตเป็นผู้ใหญ

วารสารการแพทย์โรคระบาดวิทยาและสาธารณสุขชุมชนของสหรัฐฯรายงานว่า ได้มีการศึกษาพบว่า ทารกคนใดเมื่อเจริญวัยอายุถึง 6 เดือน ในครรภ์มารดา แต่กระดูกโคนขางอกสั้นกว่าปกติ จะมีความดันโลหิตสูง เมื่อเติบโตขึ้นมาอายุได้ 6 ขวบเท่านั้น มากกว่าทารกที่มีกระดูกโคนขาปกติ วงการแพทย์ปัจจุบัน กำลังรู้สึกตื่นเต้นกับหลักฐานที่ได้พบในการศึกษาหลายครั้งว่า ชีวิตช่วงในครรภ์มารดา ได้กำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไว้ ตั้งแต่เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อย่างเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานและกระดูกผุบาง อย่างเช่น ผลของการศึกษาครั้งนี้ ก็ได้ช่วยยืนยันในเรื่องนี้ นักวิจัยได้พบ จากการตรวจศึกษาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ของมารดา 707 ราย โดยใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์วัดขนาดเส้นรอบวงของศีรษะ ท้องและความยาวของกระดูกโคนขา เมื่อทารกมีอายุ 18, 24, 28, 34 และ 38 อาทิตย์ เป็นลำดับ พวกเขาให้ความเห็นว่า "เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงเล็กของความดันโลหิต ที่เป็นเมื่อตอนอายุได้ 6 ขวบนั้น จะทำให้บอกพยากรณ์โรคได้มากสักแค่ไหน" นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายสาเหตุว่า เป็นเพราะเมื่อทารกในครรภ์ได้สารอาหารไม่พอเพียง ร่างกายก็จะหันไปหล่อเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญๆ อย่างเช่น สมองก่อน เป็นเหตุให้อวัยวะส่วนอื่นต้องอดไป เป็นผลให้โครงสร้างร่างกาย การทำงานของอวัยวะต่างๆ และการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน เสียหาย และเกิดเป็นผลติดตัวมาจนเป็นผู้ใหญ่..

ไทยรัฐ

Back

KNOWLEDGE BASE

Health News

Nanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok