to JBP Home Site

 

 

 
การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงไม่ใช่เป็นโรค แต่เป็นภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ เช่น กรรมพันธุ์ คนที่น้ำหนักตัวมากเกินพอดี มีอาการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อมธัยรอยด์ทำงานผิดปกติ เกิดเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตหรือในสมอง เกิดจากการตั้งครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น หรือบางคนอาจเกิดความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดอาการปวดศีรษะ เส้นเลือดในสมองแตกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ง่ายโดยใช้ยาลดความดันที่มีขายอยู่มากมาย แต่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ก็มีอยู่มากมายเช่นกัน ดังนั้น เมื่อพบว่าเรามีค่า

ความดันโลหิตสูงกว่าปกติไม่มาก เราก็สามารถดูแลตนเองโดยไม่ต้องใช้ยาได้
ความดันโลหืต คือแรงดันของเลือดที่กระทำต่อเส้นเลือดหรือหลอดเลือด สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดความดัน
ความดันเลือดมี 2 ระดับ คือ ความดันช่วงบน และความดันช่วงล่าง ความดันช่วงบน หมายถึงแรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งจะสูงขึ้นตามอายุ และในคนเดียวกันอาจมีค่าแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามท่าของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และปริมาณการออกกำลังกาย ถ้าวัดได้ 140 มิลลิเมตรปรอทลงมา ถือว่าปกติ ถ้าวัดได้ระหว่าง 141-159 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นระดับก้ำกึ่ง ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 160 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
ถือว่าสูง ความดันช่วงล่าง หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว
ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทลงมา ถึอว่า ปกติ ถ้าวัดได้ระหว่าง 91-94
มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นระดับก้ำกึ่ง ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 95 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ถือว่าสูง เมื่อพบว่ามีความดันโลหิตสูงควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษา พร้อมกับ ดูแลตนเองดังนี้

1. เลือกรับประทานอาหาร ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่ามาตรฐานควรควบคุม
น้ำหนักตัว (ผู้ชาย = ส่วนสูง - 100 เซนติเมตร, ผู้หญิง = ส่วนสูง - 110 เซนติเมตร) โดยรับประทานอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล ไขมันลดลง และรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนได้ตามปกติ
2. จำกัดเกลือและอาหาร ที่มีโซเดียม ได้แก่ อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง ผงชูรส น้ำปลาซ้อสปรุงรส ซีอิ้ว ขนมขบเคี้ยวและขนมปังที่มีผงฟูทุกชนิด 3. น้ำ ควรดื่มแต่พอ ควรตามความกระหาย 4. หลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะสามารถควบคุมน้ำหนักตัว ทำให้แรงดันเลือดอยู่ในระดับปกติได้ 6. ไม่ควรซื้อยาลดแรงดันเลือดมารับประทานเอง หรือปรับเปลี่ยนขนาดของยาเอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลและเกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ได้ ความดันโลหิตสูงเป็นมหันตภัยตัวร้าย ถ้าไม่ได้รับการรักษา ทางที่ดีคือเราควรป้องกันไว้ก่อนที่แรงดันเลือดจะสูงขึ้นดีกว่า โดยการดูแลตนเองและควบคุมปัจจัยบางตัวเท่านั้น เรา
ก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างมีความสุข


___________________________________________________

UP
Top

Back

Copyrights
All materials may not be used without a written consent from DrLek.com

 


 

KNOWLEDGE BASE

Nanasara

Audio

Health Boards

First aidsWhat would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok