to JBP Home Site

 

 

 
ปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย ผศ.นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

การเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปที่เกิดขึ้นมากมายในเมืองไทยของเราในขณะนี้ ล้วนมีผลกระทบ เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข หรือสุขภาพร่างกายของพวกเราทั้งสิ้น ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูประบบสาธารณสุข เพราะมีผู้พบว่าคนไทยมองเห็นแต่โรงพยาบาลเป็นโรงซ่อมสุขภาพ ไม่ได้คิดว่าโรงพยาบาลหรือสุขศาลาที่เรามีขึ้นมา เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีสำนึกที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ เหมือนที่drlek.comของเราก็ตั้งใจอยากให้คนอ่านมีความรู้ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้อย่าง เหมาะสม อย่างนั้น ทั้งยังมีคนเห็นว่ามีการใช้งบประมาณ เงินทั้งนั้นทุ่มลงไปมากมาย สร้างโรงพยาบาล ซื้อเครื่องมือ สนับสนุนคนมาเรียนหมอ เป็นหมอเก่งเฉพาะโรคมากขึ้น จนมีหมอที่รักษาแต่เฉพาะเท้าแล้วก็มี แต่ก็ยังมีอัตราความเจ็บป่วย อัตราตายที่ไม่น่าจะตายเลยเป็นจำนวนมากอยู่เลย
ยังมีคนไทยอีกจำนวน1 ใน 3 ที่ไม่มีการประกันสุขภาพ ยากจน ไม่รู้ จะมาหาหมออย่างไรหรือเจ็บป่วยก็อดทน กลัวแต่ว่าแพงมั้ยหมออยู่อย่างนั้น
ทั้งหมดต้องโทษที่ระบบ ระบบสาธารณสุขของเราต้องมีปัญหา ต้องปฏิรูปนะครับ อย่างนั้น
แล้วปฏิรูปยังไง รัฐบาลออกพ.ร.บ.ครับ ไม่ใช่พ.ร.บ.ที่ซื้อมาแปะหน้ารถยนตร์อย่างนั้นนะครับ แต่เป็นพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบของสภา วาระ 1 ไปแล้วด้วย แล้วมันเกี่ยวอย่างไรกับเวชศาสตร์ครอบครัวครับ จำละครแบบบ้านทรายทองได้มั้ยละครับที่หม่อมแม่มีหมอประจำตระกูลแบบนั้น ดุแลชายเล็กมานาน พิการอย่างไรก็หายซะที จนมาเจอพจมานได้ทำคะแนนให้คุณชายกลางได้เห็นใจ ระบบภายหน้าเขาอยากให้มีหมอและทีมงานเป็นหมอประจำครอบครัวแบบนี้ เป็นหมอของชุมชนนั้นๆ ที่อยากเห็นชุมชนนั้นๆได้เป็นเจ้าของหมอ สนิทกันกับหมอนั่น มีอะไรก็ตามก็มาพบคุณหมอหรือทีมของหมอชุดนี้ก่อน หมอก็ช่วยรักษาให้ก่อน ดูแลให้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต้องพะวง ห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย หลวงจ่ายให้ หมอเห็นว่ารักษาไม่ไหวเพราะเป็นมาก หรือโรคซับซ้อน ก็ส่งให้หมอเก่งเฉพาะโรคนั้นๆต่อไปได้ แล้วชุมชนนั้นต้องรักคุณหมอนะครับ สนับสนุนหมอและทีมงานของหมอด้วย หมอมาแนะนำอะไรต้องร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะ ไม่ทานยาแก้ปวดพร่ำเพื่อก็ต้องฟัง ต้องทำ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่นะ ต้องกินยาคุมนะน้า อย่าให้มีลูกมาก ไม่กินหวานมากนะครับ เดี๋ยวอ้วน จะปวดเข่าน่าดู ออกกำลังกายกันหน่อยนะ ไปวัดกันบ้างหรือเปล่าบ้านเราถือศีลกันบ้างนะครับ
เหล่านี้แหละครับที่เป็นปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งไม่ได้มีแต่หมอและทีมงานเท่านั้นที่ร่วมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกัน ร่วมกันทำให้เกิดสุขภาพ ร่างกายของคนไทยทุกคนแข็งแรง ครูต้องสอนนักเรียนให้ฉลาดคิดถูก คิดทันการณ์ สังคมทั้งชุมชนต้องมีความปลอดภัย รักกัน ไม่ลักขโมย ไม่ขายยาบ้า
สังคมคนรักกันมีเมตตาต่อกันไม่เอาเปรียบกัน พอเพียง รู้จักพอ มีศีล มีธรรม
เหมือนwww.drlek.comที่เราอยากให้เวบเราเป็นเวบของคุณ ถามเรามา บอกเรามาอยากให้เราเป็นอย่างไร ทั้งปวงเพื่อให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพดี
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศครับ

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok