to JBP Home Site

 

 

 
สร้างนิสัยการนอนที่ดีให้ทารก ..... โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

การนอนหลับของทารกเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสติปัญญา การส่งเสริมให้ทารกได้นอนหลับสนิทตลอดคืนจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทารก อย่างไรก็ดี หลายครอบครัวมักประสบปัญหา นั่นคือ ทารกมักตื่นบ่อยในตอนกลางคืน หรือบางรายกลางคืนอาจไม่ยอมนอน แต่ไปนอนในช่่วงเช้า หรือกลางวันแทน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านรู้สึกกังวล หรือบางราย อาจรู้สึกหงุดหงิด เพราะต้องอดหลับอดนอนไปด้วย นับเป็นเรื่องที่มักได้ยินกันอยู่บ่อยๆ
การสร้างนิสัยการนอนที่ดีให้ทารกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกน้อยได้นอนหลับอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้พักผ่อนอย่าง เต็มที่ด้วย เพราะฉะนั้น ฉบับนี้จะขอเล่าถึงกลยุทธในการสร้างนิสัยการนอนที่ดีให้ทารก เพื่อท่านผู้อ่านอาจนำไปทดลองปฏิบัติดู ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ยิ่งปฏิบัติได้เร็ว ก็ยิ่งได้ผลดี โดยอายุที่นับว่าเหมาะสม ในการฝึกนิสัยการนอนหลับ คือ อายุ 4 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้เพราะแบบแผนการนอนของทารกในช่วงนี้มีการพัฒนา มากขึ้น มีแบบแผนที่ชัดเจน สม่ำเสมอมากขึ้น
กลยุทธในการสร้างนิสัยการนอนที่ดีให้ทารก มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้ทารกรู้จักเปล หรือที่นอน และห้องนอนของเขา เพื่อให้เขาได้รู้หรือสัมผัสได้ว่าเมื่อเขาถูกวาง อยู่บนที่นอนเมื่อไร แสดงว่าเมื่อนั้นได้เวลาที่เขาจะต้องนอน ดังนั้น คุณจึงควรพาทารกมาที่ห้องนอนของเขา และวางเขาบนที่นอนเมื่อถึงเวลาที่จะให้เขานอน
2. คุณควรวางทารกในที่นอนของเขาก่อนที่เขาจะหลับ (ในขณะที่เขายังตื่นอยู่) เพื่่อให้ทารกคุ้นเคยกับที่นอนและสถานที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคิดเชื่อมโยงเมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้า เพราะถ้าหากคุณอุ้มทารกไว้จนกระทั่งเขาหลับไปแล้วจึงวางเขานอนบนที่นอน เมื่อตื่นขึ้นมา เขาอาจตกใจร้องไห้ได้ถ้าไม่เห็นคุณอยู่หรืออุ้มเขา
3. คุณควรแนะนำให้ทารกรู้จักความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน โดยในช่วงกลางวันคุณควรให้ทารก มีระยะเวลาในการนอนน้อยกว่าในตอนกลางคืน นอกจากนี้ ขณะทารกนอนในตอนกลางวัน คุณควรให้ ทารกนอนในห้องที่มีแสงสว่างพอเพียง ไม่ควรให้นอนในห้องที่มืด เพื่อป้องกันมิให้ทารกรู้สึกสับสนว่า เป็นกลางคืน
4. คุณควรฝึกนิสัยให้ทารกได้นอน ตลอดจนรับประทานอาหาร (ดูดนม) ในเวลาที่แน่นอน เป็นประจำ เพื่อ ทารกจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกิจกรรมที่ปฏิบัติ
5. ช่วงเวลาก่อนเข้านอน คุณควรลดกิจกรรมการเล่นของทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการเล่นที่ต้องมี การเคลื่อนไหว และการเล่นที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ
6. คุณควรห่มผ้าให้ทารกด้วยผ้าห่มประจำของเขา หรือวางของเล่นที่เขาชอบ คุ้นเคย หรือเล่นเป็นประจำไว้ข้างๆ เขา ซึ่งจะช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจมากขึ้น
7. ถ้าหากทารกตื่นและร้องไห้กลางดึก คุณไม่ควรรีบเปิดไฟ หรืออุ้มทารกขึ้นมา แต่คุณควรยืนสังเกตดูห่างๆ ถ้าทารกยังร้องไม่หยุด ให้คุณเข้าไปปลอบและสังเกตดูว่ามีความผิดปกติ อะไรหรือไม่ ยังไม่ต้องอุ้มทารกขึ้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้ทารกรู้ว่าเป็นเวลาของการนอน กลยุทธข้อนี้คุณต้อง สังเกตและค้นหาด้วยว่าทารกร้องไห้เพราะอะไร ถ้าทารกร้องไห้เพราะเปียก แฉะ หรือปวดท้อง คุณต้องรีบจัดการแก้ปัญหาให้ก่อน นอกจากนี้คุณไม่ควรสร้างนิสัยความเคยชินให้ทารกด้วยการให้ทารกดูดจุกนมเทียม เพราะเมื่อทารกเกิด ความเคยชินที่จะต้องดูดจุกนมเทียมทุกครั้งที่นอนแล้ว เมื่อเขาตื่นขึ้นและพบว่าจุกนมหลุดออกจากปาก เขาอาจร้องหาจุกนมนั้นได้
กลยุทธทั้ง 7 ที่กล่าวมานี้ เป็นกลยุทธสำคัญในการสร้างนิสัยการนอนของทารก
ถ้าคุณนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คุณก็จะได้ทารกที่มีแบบแผนการนอนที่เหมาะสม และโอกาสที่เขาจะตื่นขึ้นมารบกวนคุณกลางดึกก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok