to JBP Home Site

 

 

 
สาเหตุของความอ้วนในทารก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

เด็กอ้วน หลายท่านอาจมองว่าน่ารักและสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพดี แข็งแรง แต่ที่จริงแล้วเด็กอ้วนมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ได้มากกว่าเด็กที่ไม่อ้วน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องปรับความเข้าใจและค่านิยมที่ว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กสมบูรณ์กันเสียใหม่ และหันมาช่วยกันป้องกันเด็กมิให้อ้วน
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะอ้วนที่ผ่านมา พบว่า เด็กทารกอ้วนมีโอกาสเจริญเติบโตเป็นเด็กโตอ้วน และเด็กโตอ้วนมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วนได้ค่อนข้างสูง การป้องกันโรคอ้วนตั้งแต่วัยทารกจึงนับเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้ว สิ่งที่เราอาจคาดเดาได้คือ ในอนาคตจะมีประชากรผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ในการป้องกันภาวะอ้วนให้ได้ผลจำเป็นต้องทราบสาเหตุของการเกิดเสียก่อน
ความอ้วนเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางพันธุกรรมจะพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อและแม่ หรือคนใดคนหนึ่งอ้วน หรือเคยมีประวัติอ้วน หรือมีปู่ย่าตายาย คนใดคนหนึ่งอ้วน มีโอกาสที่จะมีบุตรอ้วนได้มากกว่าในครอบครัวที่พ่อและแม่ หรือสมาชิกในครอบครัวมีภาวะปกติ หรือไม่อ้วน นั่นเพราะมีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีปัจจัยทางสรีระและลักษณะนิสัยเฉพาะของเด็กซึ่งแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ในครอบครัวที่ไม่มีใครอ้วน เด็กที่เกิดมาก็มีโอกาสอ้วนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมของเด็กส่งเสริมให้เด็กมีภาวะอ้วนนั่นเอง
ปัจจัยแวดล้อมนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กทารก คือ ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ หลายการศึกษายืนยันว่าทารกที่ได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่จะเสี่ยงต่อการมีภาวะอ้วนน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากในนมแม่มีส่วนผสมของเลปทิน (Leptin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่นักวิชาการพบว่ามีคุณสมบัติในการควบคุมการเกิดภาวะอ้วนในผู้ใหญ่ ดังนั้นฮอร์โมนตัวนี้น่าจะมีบทบาทในการป้องกันการเกิดภาวะอ้วนในทารกด้วย นอกจากนี้ ทารกที่ได้รับนมแม่จะได้รับนมในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป ในขณะที่ทารกที่ได้รับนมผสมส่วนใหญ่จะได้รับนมในปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้เนื่องจากมารดาไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า ปริมาณนมเท่าใดจะเพียงพอสำหรับลูกน้อย จึงมักให้ลูกทานนมมากๆ เนื่องจากเกรงว่าลูกจะไม่อิ่ม นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณโปรทีนในนมผสมมีมากกว่าในนมแม่ ซึ่งมีผลให้ร่างกายมีการหลั่งสารอินซูลินและสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ร่างกายเจริญเติบโต และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
ทารกที่ได้รับนมผสมนอกจากจะได้รับนมในปริมาณที่มากเกินความต้องการแล้ว ยังมีรายงานว่าอาจทำให้มีนิสัยการกินจุบจิบเมื่อโตขึ้นได้ ถ้าหากในขณะเป็นทารกมารดาให้นมทารกดูดทุกครั้งที่ร้องหรือโยเย และยังมีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ในทารกที่ชอบถือครองขวดนมไว้ตลอดเวลา เนื่องจากเพราะติดขวดนม หรือเพราะผู้เลี้ยงวางขวดนมไว้ใกล้มือตลอดเวลา เพื่อให้ทารกเอื้อมหยิบทานได้สะดวกเมื่อต้องการเหล่านี้อาจทำให้ทารกมีน้ำหนักเกินได้เช่นกัน สาเหตุอื่นที่อาจส่งเสริมให้ทารกมีภาวะอ้วนได้ คือการที่ทารกได้รับอาหารเสริมเร็วเกินไป รวมทั้งชนิดของอาหารเสริมที่ทารกได้รับถ้ามีปริมาณของไขมันหรือน้ำตาลมากเกินไปก็จะทำให้ทารกมีภาวะอ้วนได้ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นให้อาหารเสริมแก่ทารก ควรเป็นหลัง 4 เดือนแรก และอาหารเสริมที่ให้ไม่ควรมีส่วนผสมของน้ำตาล หรือไขมันมาก
จะเห็นว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของความอ้วนในทารกมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนับว่ายังเป็นโชคดี เพราะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok