to JBP Home Site

 

 

 
ปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจาก Hib โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ฮิบ (Hib) เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก แม้ว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบยังอาจเกิดจากเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น เช่น Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae ก็ตาม แต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อฮิบสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน สมองเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกาย จะมีเยื่อหุ้มสมองหุ้มอยู่ระหว่างสมอง และเยื่อหุ้มสมองจะมีน้ำไขสันหลังหล่อเลี้ยงอยู่โดยรอบ Hib หรือ Haemophilus Influenzae type B (ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซา ชนิด บี) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทำให้เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ และประมาณร้อยละ 5 ของเด็กที่เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมักเสียชีวิต เชื้อฮิบเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางเดินหายใจ เข้าสู่จมูกและลำคอ และสามารถแพร่กระจายสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง หู ปอด เยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มสมอง และไขสันหลัง เชื้อฮิบยังเป็นสาเหตุของโรคฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ (Epiglottis) ทำให้ฝาปิดกล่องเสียงบวม อักเสบ ซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก และถ้ามีอาการบวมมาก อาจไปปิดกั้นหลอดลม ทำให้หายใจลำบากจนถึงหายใจไม่ออก และอาจต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน สำหรับอาการของโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ จะทำให้เด็กมีไข้สูง ปวดหัวรุนแรง ในเด็กเล็กอาจร้องกวน ไม่ยอมดูดนม คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง บางรายอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น ชัก เกร็ง กระตุก การรับรู้เปลี่ยนแปลง ขาดสมาธิ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ลดน้อยลง และปัญญาอ่อน

จะปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจากเชื้อฮิบได้อย่างไร
ทารกส่วนใหญ่จะได้รับภูมิคุ้มกันโรคนี้จากมารดา แต่อย่างไรก็ตามภูมิคุ้มกันจะมีอยู่ในร่างกาย ในระยะสั้น และจะหมดไปในเวลาไม่กี่เดือน ดังนั้น การติดเชื้อฮิบจึงอาจพบได้ในเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 เดือน จนถึง 4 ปี เนื่องจากเชื้อฮิบสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ง่าย ดังนั้น เด็กจึงมีโอกาสได้รับเชื้อฮิบเข้าสู่ร่างกายได้มาก โดยเฉพาะในเด็กที่อยู่รวมกัน และเด็กเล็กจะมีโอกาสได้รับเชื้อมากกว่า ดังนั้น การป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากเชื้อฮิบที่ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงคือ การให้เด็กได้รับวัคซีนฮิบ การให้วัคซีนฮิบจะสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อนี้ได้ โดยมักเริ่มให้วัคซีนในเด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือน- 2 ปี
(ควรเริ่มฉีดตั้งแต่อายุยังน้อย) จำนวนครั้งที่ต้องฉีดคือ 1-3 ครั้ง ห่างกัน 2 เดือน คุณแม่ที่มีลูกเล็กอย่าลืมปรึกษาแพทย์เพื่อให้ลูกน้อยได้รับวัคซีน และเชื้อฮิบก็จะห่างไกลจากลูกน้อยได้ค่ะ

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok