เรื่องชวนฟัง

 

 

 
Go HOME หน้าแรก
Go นานาสาระ
Go ปัญหาสุขภาพ
Go ปฐมพยาบาล
Go เรื่องชวนฟัง
Go บริหารร่างกาย

 

 

ทำอย่างไร ลูกอัณฑะหนูไม่ลง

โรคชอบนั่งเน่าเจ่าจุก SEDENTARINESS

พ่อแม่กับการป้องกันอุบัติภัยในเด็ก

ปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจาก Hib โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ลูกน้อย โดย ผศ.ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ปกป้องลูกน้อยจากภัยแพ้อาหาร โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ปกป้องลูกน้อยจากภัยแพ้อาหาร โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

วิธีจัดการเมื่อลูกน้อยมีไข้ โดย ผศ.ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

วิธีจัดการ เมื่อลูกน้อยมีไข้

สาเหตุของความอ้วนในทารก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

การป้องกันวัณโรคในเด็ก โดย ผศ. จักรพันธ์ สุศิวะ

มาป้องกันโรคอ้วนกันเถอะ โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

สร้างนิสัยการนอนที่ดีให้ทารก ..... โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ปัจจัยส่งเสริมลูกให้เป็นนักคิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

สร้างพื้นฐานการคิดในวัยทารก โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ยาแก้ไอในเด็ก โดย นพ. จักรพันธ์ สุศิวะ

ยาปฏิชีวนะ ควรทานนานเท่าไร โดย ผศ.ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

เทคนิคเสริมไหวพริบให้ลูกน้อย วัยขวบปีแรก โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

โรคมือเท้าปาก Hand Foot Mouth Disease โดย นพ. จักรพันธ์ สุศิวะ

เคมีบำบัด และการพยาบาล

ปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย ผศ.นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

ปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย..จักรพันธ์ สุศิวะ

การสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ โดย จักรพันธ์ สุศิวะ

การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูง
โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ความดันโลหิตสูงไม่ใช่เป็นโรค แต่เป็นภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ เช่น กรรมพันธุ์ คนที่น้ำหนักตัวมากเกินพอดี มีอาการอักเสบของระบบทางเดิน ปัสสาวะ ต่อมธัยรอยด์ทำงานผิดปกติ

click for more stories
.............................................................................

เรียนรู้ภาษาอย่างชาญฉลาด
โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

การเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่จะเป็นงานที่ยากมากสำหรับใครบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มต้นในวัยผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่การเรียนรู้ภาษาที่สองกลับเป็นงานที่่ง่ายสำหรับทารก

click for more stories
.............................................................................

อาการเตือนว่า ลูกน้อยไม่สบาย
โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

โดยทั่วไป เมื่อคนเรารู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย โดยสัญชาติญาณ สิ่งที่ต้องทำคือ การบรรเทาหรือแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำโดยการบอกเล่าอาการที่เกิดขึ้นกับคนคุ้นเคย ใกล้ชิด หรือคนที่เป็นที่รักและไว้วางใจ หรือไปปรึกษาผู้รู้ เช่น แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรในร้านขายยา เป็นต้น

click for more stories
.............................................................................

แนวทางปฏิบัติให้มีสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

เมื่ออายุมากขึ้น สภาพร่างกายอาจเสื่อมโทรมได้ตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม เราสามารถดำรงรักษาสุขภาพของเราให้ดีและแข็งแรงได้ ถ้าเราปฏิบััติ ดังนี้

click for more stories
.............................................................................

มาป้องกันโรคหัวใจกันเถอะ
โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ปัจจุบันอุบัติการณ์เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าโรคเหล่านี้สามารถพบได้ไม่เฉพาะแต่ผู้สูงวัยเท่านั้น วัยรุ่น หรือวัยหนุ่มสาวก็มีโอกาสเป็นโรคเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่และดูแลสุขภาพให้ดี ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนภาวะทางจิตใจ กันแต่เนิ่นๆ ก็อาจทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น

click for more stories
.............................................................................

ไอเรื้อรังในเด็ก
โดย ผ.ศ.น.พ.จักรพันธ์ สุศิวะ

ลูกอิชั้นไอนานจัง ค่ะ คุณหมอ…… พอเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียว เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวมีฝนตกด้วย ทำให้แกไม่สบายง่าย เป็นไข้หวัดก่อน จากนั้นแทนที่จะหาย ก็กลับมีอาการไอต่อเนื่องนานเชียว

click for more stories
.............................................................................

Peer Pressure กับพฤติกรรมของวัยรุ่น
โดย ดร นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

ปัจจุบันกลุ่มเพื่อนนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อ การแต่งตัว หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ ควรให้ความสนใจและรู้จักผู้ที่อยู่แวดล้อมบุตรหลานของเรา นั่นคือกลุ่มเพื่อนที่บุตรหลานของเราให้ความสนิทสนมนั่นเอง

click for more stories
.............................................................................

UP
Top

KNOWLEDGE BASENanasaraAudio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok